Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

IDENTIFICATIE

Bedrijfsnaam : Restaurant Umā
Bedrijfsstatus : Restaurant
Postadres van de onderneming : Reinettestraat 8-8A | 1000 Brussel
BTW-nummer : BE0743776697
Bedrijfsnummer : 0743.776.697
Telefoonnummer: 02 425 51 15
E-mail: reservations@restaurant-uma.com
Site ontwerp en conceptie: DevelopDesign
Contact: info@developdesign.be
De website host is: OVHcloud – 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, France

Call Now Button